சப்ரகமுவ மாகாண சபையில் வரல செலவுத் திட்டம்  ஆளும் கட்சி (ஐ.ம.சு.மு), எதிர்கட்சி (ஐ.தே.க), இ.தொ.கா ஆகிய மூன்று கட்சிகளின் விருப்பத்துடன் ஏகமனதாக நிறைவேறியது.

சப்ரகமுவ மாகாண சபையின் தலைவர் கஞ்சன ஜயரத்ன தலையில் நேற்று(10) மாகாண சபை கட்டிடத்தொகுதில் இடம்பெற்ற சப்ரகமுவ மாகாண சபையின் பட்ஜெட் இறுதி வாக்கெடுப்பு இ.தொ.காவை சேர்ந்த இரண்டு உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடனும், எதிர்கட்சியான ஐக்கிய தேசிய கட்சியை சேர்ந்த 12 உறுப்பினர்களின் ஆரவுகளுடனும் பட்ஜெட் ஏகமானதாக நிறைவேறியது.  

சப்ரகமுவ மாகாண சபையின் வரவு செலவு திட்ட அறிக்கை கடந்த நவம்பர் மாதம் 26ஆம் திகதி சபை மாகாண முதலமைச்சர் மஹிபால ஹேரத்தினால் சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து இம்மாதம் (டிசம்பர்) 8ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை தொடக்கம் நேற்று 10ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை வரை மூன்று தினங்களாக சப்ரகமுவ மாகாண சபை தலைவர் கஞ்சன ஜயரத்ன தலைமையில் இரண்டாம், மூன்றாம் வாசிப்பு விவாதம் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.