வென்னப்புவ நாத்தாண்டி தப்போவ பகுதியில் அரிய வகை சந்தனம் நிறம் சருகு மான் ஒன்று அப்பகுதி மக்களால் உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டு புத்தளம் வனஜீவராசிகள் பிராந்திய காரியாலயத்திற்குதகவல் வங்கியுள்ளனர்.

இதனையடுத்து, அப்பகுதிக்கு வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்தினர் சென்று குறித்த சருகு மானை மீட்டு வனஜீவராசிகள் பிராந்திய அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பின்னர் நிகாவெரெட்டிய மிருக வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்ல உள்ளதாக வனஜீவராசிகள் புத்தளம் பிராந்திய உதவி அதிகாரி சஞ்சீவ வீரசேகர தெரிவித்தார்.