எதிர் வரும் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு -செலவுத்திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்  வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சரவையின் பேச்சாளர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்பிக்கப்பட்ட 75 ஆவது வரவு செலவிற்கான வரவு செலவு திட்டமாக கருதப்படுகின்றது.

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டம் மீதான இரண்டாம் வாசிப்பு இன்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் பாராளுமன்றத்தில் சமர்பிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.