தனிமைப்படுத்தலை முழுமையாக நிறைவு செய்த மேலும் 66 பேர் இன்று விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அந்தவகையில் தனிமைப்படுத்தலை முழுமையாக நிறைவு செய்த   53,937 பேர் இதுவரையில் மொத்தமாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் நாட்டில் முப்படையினரால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் 82 தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையங்களில் 9,386 பேர் தொடர்ந்தும் தனிமைப்படுத்தல்களில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.