நாசாவின் ஆர்ட்டெமிஸ் உடன்படிக்கைகளின் ஸ்தாபக உறுப்பினர்களாக எட்டு நாடுகள் கையெழுத்திட்டுள்ளன.

இது சர்வதேச ஒப்பந்தமாகும், இது சந்திரனை ஆராய்வதற்கு அமைதியாகவும் பொறுப்புடனும் நாடுகள் எவ்வாறு ஒத்துழைக்க முடியும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

அவுஸ்திரேலியா, கனடா, இத்தாலி, ஜப்பான் லக்சம்பேர்க், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ஆகியவற்றுடன் அமெரிக்கா இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக நாசா அறிவித்துள்ளது.

நாசா நிர்வாகி ஜிம் பிரிடென்ஸ்டைன், இந்த ஒப்பந்தம் சந்திரனுக்கு எதிர்கால பயணங்களை வழிநடத்த ஒரு "ஒற்றை உலகளாவிய கூட்டணியை" நிறுவும் என்றார்.

ரோபோ மற்றும் மனிதர்கள் குழு சந்திர ஆய்வுக்கு வழிகாட்ட அடிப்படைக் கொள்கைகளை அமைப்பதற்காக நாசா ஏனைய நாடுகளுடன் கூட்டாளராக ஆர்ட்டெமிஸ் ஒப்பந்தங்களை உருவாக்கியது. 

ஒப்பந்தத்தின் பெயர் நாசாவின் ஆர்ட்டெமிஸ் திட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது முதல் பெண் உட்பட விண்வெளி வீரர்களை 2024 க்குள் சந்திரனுக்கு அனுப்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்த ஒப்பந்தங்களில் அமைதியான ஆய்வு, பாதுகாப்பு, வெளிப்படைத்தன்மை, விண்வெளி வளங்களின் நிலையான பயன்பாடு, விண்கலம் மற்றும் பிற வன்பொருள்களை உருவாக்க மற்றும் செயல்படுத்த ஒத்துழைப்பு, மற்றும் சுற்றுப்பாதை குப்பைகளை நிர்வகித்தல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவை அடங்கும்.