தேங்காய் ஒன்றிற்கான அதியுச்ச நிர்ணய விலையை அறிவித்து நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

தேங்காய்க்கான நிர்ணய விலையானது 25 ஆம் திகதி முதல் அமுலாகும் வகையில் குறித்த  வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதற்கு அமைய 13 அங்குலத்திற்கு அதிகமான தேங்காயை 70 ரூபாவுக்கும், 12 முதல் 13 அங்குலம் வரையான தேங்காயை 65 ரூபாவுக்கும், 12 அங்குலத்திற்கு குறைவான தேங்காயை 60 ரூபாவுக்கும் விற்பனை செய்ய வேண்டும் என அந்த வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வார்த்தமானி அறிவித்தலை பார்க்க