எதிர்வரும் 2024ஆம் ஆண்டு நிலவுக்கு மீண்டும் விண்வெளி வீரர்களை அனுப்ப நாசா திட்டமிட்டுள்ளது.


நிலவுக்கு அமெரிக்கா கடந்த 1969ஆம் ஆண்டு மனிதனை அனுப்பியது.


நிலவில் முதன்முதலில் கால் வைத்த முதல் நபர் என்ற பெருமையை நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் பெற்றார்.
அப்பல்லோ விண்கலம் மூலம் சென்று நிலவில் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்  காலடி வைத்தார்.


இந்நிகழ்வின் 50ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழாவை கடந்த ஆண்டு ஜூலை 10ஆம் திகதி நாசா கொண்டாடியது.
இந்நிலையில் நிலவுக்கு மீண்டும் விண்வெளி வீரர்களை அனுப்ப நாசா திட்டமிட்டுள்ளது.


இதற்காக 3 வெவ்வேறு திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது.
2 விண்வெளி வீரர்களை அனுப்ப முடிவு செய்துள்ள நாசா, அவர்களில் ஒரு பெண் விண்வெளி வீராங்கனையை நிலவுக்கு அனுப்பவும் திட்டமிட்டுள்ளது.


நிலவுக்கு விண்வெளி வீரர்களை அனுப்பும் திட்டத்துக்கு 28 பில்லியன் டொலர் செலவாகும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.