(எம்.மனோசித்ரா)

வட மாகாணத்தில் 22 நலன்புரி முகாம்களில்  வாழ்கின்ற 409 குடும்பங்களுக்கு வீடுகளை அமைத்து மீண்டும் உடனடியாக அவர்களை குடியேற்றுவதற்கு அவசியமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார்.

கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப்பொருள்கள் தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சின் எதிர்கால திட்டங்கள் நேற்று வியாழக்கிழமை ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலிலேயே ஜனாதிபதி இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

இதன் போது தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த ஜனாதிபதி ,

அனைத்து நிர்மாணப் பணிகளுக்கும் அரச, தனியார் இருதரப்பினரையும் இணைத்துக்கொள்வதன் முக்கியமாகும். வீட்டை கொள்வனவு செய்வதற்கு 6.25 வீத வருடாந்த வட்டி வீதத்தில் 30 வருட காலத்திற்குள் செலுத்தும் வகையில் அரச வங்கி மூலம் கடன் வழங்குவதற்கு பொறி முறை ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய வகுப்பினரின் வருமானத்திற்கு ஏற்ற தொடர்மாடி வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்கு அவசியமான காணிகள் அமைச்சுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும்.

வட மாகாணத்தில் 22 நலன்புரி முகாம்களில்  வாழ்கின்ற 409 குடும்பங்களுக்கு வீடுகளை அமைத்து மீண்டும் உடனடியாக அவர்களை குடியேற்றுவதற்கு அவசியமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட வேண்டும். கூட்டுத்தாபனத்தின் பிரதேச கிளைகளை கட்டிடப் பொருட்களை விநியோகிக்கின்ற முகவராக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.

வீடுகள், வீதிகள், பாலங்கள் மற்றும் குளங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் நிர்மாணிப்பதற்கும் புனர்நிர்மாணம் செய்வதற்கும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சின் கீழ் உள்ள அனைத்து அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறையின் நிறுவனங்களை நிர்மாணப் பணிகளுக்கு இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றார்.

இராஜாங்க அமைச்சர் இந்திக்க அனுருத்த குறிப்பிடுகையில் ,

 ' உங்களுக்கு வீடு நாட்டுக்கு எதிர்காலம் ' எண்ணக்கருவை அடிப்படையாகக்கொண்டு கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சு ஏற்கனவே கிராம சேவையாளர் பிரிவுகள் ரீதியாக குறைந்த வருமானமுடையவர்களுக்கு 14, 022 வீடுகளை நிர்மாணித்து வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் ஐந்து வருடங்களில் 70, 100 வீடுகளை நிர்மாணிக்க எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது.

ஒக்டோபர் 05 ஆம் திகதி கொண்டாடப்படுகின்ற உலக குடியிருப்பு தினத்திற்கு இணையாக சிறந்த தொடர்மாடி வீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் வெரெல்லவத்த, மிஹிந்துபுர, பறங்கியா கும்புர, தஹய்யாகம, மத்தேகொட, சொய்சாபுர மற்றும் தங்கல்ல நகரை மையப்படுத்திய வகையில் 1500 வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.

இதன் போது கருத்து தெரிவித்த பொருளாதார புத்தெழுச்சி தொடர்பான ஜனாதிபதி செயலணியின் தலைவர் பசில் ராஜபக்ஷ , 

' நாடு பூராகவும் ஐந்து இலட்சத்து இருபத்தாராயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு மலசலகூட வசதி இல்லை.  நிர்மாணத்துறை, விவசாயம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறைகளில் மறுமலர்ச்சியை எதிர்வரும் வருடத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பதனால் இந்த அனைத்து நிறுவனங்களும் உத்வேகத்துடன் சேவைகளை வழங்க வேண்டும். ' என்று தெரிவித்தார்.

கட்டிடப் பொருட்கள் கூட்டுத்தாபனத்தை மீண்டும் புதுப்பொழிவுடன் இயங்கச் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டுமென்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இதன் போது குறிப்பிட்டார்.