கொழும்பு -1 பகுதியில் 12 மணிநேர நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை அறிவித்துள்ளது.

குறித்த 12 மணி நேர நீர்வெட்டு இன்று (17.09.2020) வியாழக்கிழமை இரவு 8 மணி முதல் அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை மேலும் அறிவித்துள்ளது.

குறித்த நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும் காலப்பகுதியில், கொழும்பு 2, 3, 7, 8, 9, 10 மற்றும் ⁣11 ஆகிய பகுதிகளில் குறைந்த அழுத்தத்தில் நீர் விநியோகம் இடம்பெறும் எனவும் அந்த சபைச் மேலும் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.