'கபாலின்னா, சினிமால நம்பியாருக்கு அடியாளா வந்து கூனி, குறுகி நிற்பானே... அவன்னு நினைச்சியா... கபாலிடா' 

*கபாலி படத்துக்கான VIP டிக்கெட்டை வெல்லுங்கள்

**சரியான கபாலி உருவத்தை Screenshot எடுத்து  எங்களுக்கு  Message செய்து விட்டு ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நண்பர்களை எங்கள் பதிவின் கீழ் Tag செய்யுங்கள்.

*அதிகமான நண்பர்களை Tag செய்து வெற்றி வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்துங்கள்