(இராஜதுரை ஹஷான்)

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் கோரிக்கைக்கு அமைய நாளை முதல்  முட்டை ஒன்றின் விலையை இரண்டு ரூபாவால் குறைக்க அகில  இலங்கை முட்டை உற்பத்தியாளர்  சங்கம் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளனர். 

தங்ககாலை-  கால்டன்  இல்லத்தில்  நேற்ற சங்கத்தினருடன் இடம்  பெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போது இத்தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி நாளை முதல் வெள்ளை முட்டை ஒன்று 18, ரூபாவிற்கும்,   சிவப்பு முட்டை 18.50 ரூபாவிற்கும் விற்பனை  செய்ய சங்கத்தினர் தீர்மாளித்துள்ளனர்.