இரவு 9 மணியுடன் நிறைவடைந்த தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பான விபரம்:

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன : மொத்த வாக்குகள் - 3,553,159, ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை - 72

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி : மொத்த வாக்குகள் - 1,318,972, ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை - 23

தேசிய மக்கள் சக்தி : மொத்த வாக்குகள் - 233,987, ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை - 0

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி : மொத்த வாக்குகள் - 117, 592, ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை - 0

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி : மொத்த வாக்குகள் - 158,301 ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை - 0

ஏனையவை - மொத்த வாக்குகள் - 450,611, ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை - 0