இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் எம். எஸ். செல்லச்சாமி தனது 94 ஆவது வயதில் இன்று கொழும்பில் காலமானார்.

இ.தொ.கா முன்னாள் செயலாளர் காலமானார் - Ibctamil

காலமான இ.தொ.காவின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளரான எம்.எஸ்.செல்லச்சாமி முன்னைய ஆட்சிக் காலங்களில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும் வேறு முக்கியமான பதவிகளையும் வகித்திருந்தார்.