வட கொரியா அண்மையில் உருவாக்கிய மூன்று ஏவுகணைகள், வான் பாதுகாப்பு வலையமைப்புகளைத் தவிர்த்து தந்திரோபாய வேலை நிறுத்தத்தை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க காங்கிரசின் ஒரு அங்கமான சி.ஆர்.எஸ் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

அண்மைக் காலங்களில் வடகொரியா சோதனை செய்த கே.என். -23, கே.என். - 24 மற்றும் கே.என். -25 ஆகிய குறுகிய தூர கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைகளை அடிப்படையாக கொண்டே சி.ஆர்.எஸ் இதனை தெரிவித்துள்ளது.

வட கொரியாவின் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை சோதனைத் திட்டத்தின் அண்மைய முன்னேற்றங்கள் பிராந்தியத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ஏவுகணை பாதுகாப்புகளின் செயல்திறனைத் தோற்கடிக்க அல்லது திறன்களை கட்டுப்படுத்த இயக்கப்பட்டதாக புலப்படுவதாக இது சி.ஆர்.எஸ். தனது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

அத்துடன் இந்த ஏவுகணை பரிசோதனைகள் குறித்து தொடர்ந்தும் சி.ஆர்.எஸ். கவனம் செலுத்தி வருகிறது.