பயணிகள் போக்குவரத்து சேவைகளை பயன்படுத்தும் பயணிகளின் வசதிக்காக அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'மை பஸ் -எஸ்.எல்' என்ற கையடக்கத் தொலைபேசி செயலி பயன்பாட்டின் பதிவிறக்கங்கள் இரண்டு நாட்களில் 5,200 ஆக பதிவாகியுள்ளது.

அதன்படி, பயன்பாட்டில் முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து மொத்தம் 1,647 கணக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட அதே நேரத்தில் 70 முறைப்பாடுகள் மற்றும் திட்டங்களும் பயன்பாடு வழியாக பதிவு செய்யப்பட்டன.

தற்போது மாகாண பஸ் சேவைகள் தொடர்பான தகவல்கள் மற்றும் அட்டவணைகளை மட்டுமே செயலியின் பயன்பாட்டின் மூலம் பெற முடியும்.

எனினும் இலங்கை போக்குவரத்து சபையினால் இயக்கப்படும் பஸ் மற்றும் ரயில் சேவைகளை உள்ளடக்குவதற்கு எதிர்காலத்தில் பயன்பாட்டு சேவைகள் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீரா தெரிவித்தார்.

பயன்பாட்டின் பயனாளர்கள் பஸ் கால அட்டவணைகள், அவர்கள் பயணிக்க விரும்பும் பஸ்ஸின் தற்போதைய இடம், தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை மொத்த பஸ் கட்டணம், அட்டை வழியாக பஸ் கட்டணங்களை செலுத்தும் வசதி மற்றும் பயன்பாட்டின் மூலம் முறைப்பாடுகள் பதிவு செய்வதற்கான ஆகியவற்றை சரிபார்க்கலாம்.