(எம்.மனோசித்ரா)

நாட்டில், நிலவிய கொவிட் 19 வைரஸ் பரவல் நிலைமையின் காரணமாக தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தப்பட்டிருந்த கோள் மண்டல காட்சிகள் எதிர்வரும் செவ்வாய்கிழமை (7) தொடக்கம் சுகாதார பிரிவு மற்றும் அரசாங்கத்தினால் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுங்கு விதிகளுக்கு அமைவாக மீள ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

கோள் மண்டல காட்சி கூடம் மீளவும் ...

சமூக இடைவெளியை முன்னெடுப்பதற்காக அனைத்து காட்சிகளும் வரையறுக்கப்பட்ட பார்வையாளர்களை மாத்திரம் பங்குகொள்ளச்செய்து காட்சிகள் நடைபெறும்.

உயர் கல்வி, தொழில் நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சின் பணிப்பாளர் (இலங்கை கோள் மண்டலம்) கே .அருணு பிரபா பெரேரா ஊடக அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டு இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.