இலங்கையில் பிரபல வாானொலி ஒலிபரப்பாளர் நடராஜசிவம் காலமானார்.

ஒலிபரப்பாளர் நடராஜ சிவம் நேற்றிரவு கொழும்பிலுள்ள தனியார் வைத்தியசாலையொன்றில் அனுமதித்திருந்த நிலையில் காலமாகியுள்ளார்.

வானொலித் துறையில் வலிமைமிக்க ஆளுமையாளர்களில் நடராஜசிவமும் குறிப்பிடத்தக்கவர். 

நீண்டகாலம் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தில் பணியாற்றிய அவர், பின்னர் சூரியன் எம்.எம். வானொலியிலும் பணிப்பாளராகப் பணிபுரிந்துள்ளார். பல நாடகங்களிலும் அவர் நடித்திருக்கின்றார்.