தற்போது இளைஞர்கள் மத்தியில் கவரப்பட்ட ஜில் ஜாங் ஜக்' திரைப்படத்தில் அனிருத் இசையில் வெளியிடப்பட்ட பிரபலமான சூட் த குருவி பாடல் தற்போது எ.என்.ஸ்டேப்ஸ் தயாரிப்பில் கிரிஸ் மனோஞ், கிரிஷான் அலேக்கசண்டர், நிசான் எம் பணன்டோ ஆகியோர் இணைந்து தங்கள் பாணியில் இப்பாடலை படைத்துள்ளனர். 

https://www.youtube.com/watch?v=ubpn4UQBz4Q&feature=youtu.be