(இராஜதுரை ஹஷான்)

மின்சார கட்டணம் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு முறைப்பாடு செய்ய பொதுப்பயன்பாட்டு ஆணைக்குழு புதிய தொலைப்பேசி இலக்கம் மற்றும் நிகழ்நிலை (ஒன்லைன்)  முறைமையினை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இதற்கமைய 011 2392607 தொலைப்பேசி  இலக்கத்தின் ஊடாகவும், 077-0126 253 என்ற தொலைப்பேசி இலக்கத்தின் ஊடாக வட்ஸ்அப், இமோ,மற்றும் வைபர் வழிமுறைகளில் முறைப்பாட்டை முன்னைக்க முடியும்

இதுவரையில் 700 முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளதாக பொதுபயன்பாட்டு ஆணைக்குழுவின் தலைவர் ஜயனாத் ஹேரத் தெரிவித்தார்.