அமெரிக்க டொலருடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதியானது சற்று உயர்ந்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (15.04.2020) வெளியிட்ட நாணய மாற்று விகிதங்களின் அடிப்படையில், அமெரிக்க டொலர் ஒன்றுக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி 195 ரூபாவாக சற்று உயர்ந்துள்ளது.

இன்றைய தினம் புதன்கிழமை டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 188 ரூபா 51 சதமாகவும் விற்பனை விலை 195 ரூபா 78 சதமாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த வாரம் வரலாற்றில் முதல் முறையாக அமெரிக்க டொலருடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி 200 ரூபாவைக் கடந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.