கடந்த வருட 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த. சாதாரண தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் கணனி மயப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பரீட்சை  திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

  மேலும், கணினி மயமாக்கப்பட்ட பெறுபேறுகளை மூன்று குழுக்கள் மீளாய்வு செய்துவருவதாக பரீட்சை திணைக்கள ஆணையர் நாயகம் சனத் பூஜித தெரிவித்தார்.

இந்நடவடிக்கைகள் முழுமைபெற்ற பின்னர் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்படவிருப்பதாக ஆணையாளர் நாயகம் தெரிவித்தார்.