நாட்டில் நிலவிரும் அசாதாரண சூழ்நிலையை கருத்திற்கொண்டு, மக்களிற்கு தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதில் அரசாங்கம் பல நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது.

இந்நிலையில், மக்களின் பாதுகாப்பு நிமித்தம், வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற முகக்கவசம் மற்றும் கிருமிநாசினிகளுக்கு இதுவைரையில் அறவிடப்பட்டு வந்த வரிகளை அனைத்தும் இன்று நள்ளிரவு (18.03.2020) முதல் உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில், நீக்குவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.