மன்னார் மாவட்டத்தில் விவசாய செய்கையை மேற்கொண்ட விவசாயிகள் தற்போது நெல் அறுவடையை ஆரம்பித்துள்ளனர்.எனினும் அறுவடை செய்கின்ற நெல்லை உலர்த்துவதற்கான தளப்பற்றாக்குறை காணப்படுவதால் தாங்கள் பல்வேறு அசெளகரியங்களுக்கு முகம் கொடுத்து வருவதாகப் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

 மழை வெள்ள பாதிப்பினால் செலவுகள் அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது. பல கிலோ மீற்றருக்கு அப்பால் உள்ள தளங்களில் காயப்போடுவதற்கான ஏற்றி இறக்கும் செலவுகள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது.  அதன் காரணமாக விவசாயிகள் நெல்லை உலர்த்துவதற்கு வீதிகளைப் பயன்படுத்துவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மன்னார் பெருநிலப்பரப்பு பாரிய விவசாய பூமியாகக் காணப்பட்ட போதும்  விவசாயிகளின் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை .

விவசாய நடவடிக்கையில் மிக முக்கிய தேவையாக உள்ள நெல்லை உலர்த்துவதற்கு தளங்கள் போதிய அளவு இல்லை. இருந்தபோதிலும், அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சில தளங்களும் பல கிலோ மீற்றருக்கு அப்பால் பொருத்தமில்லாத இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

எனினும், அவை அளவுகளில் சிறியதாகவும் காணப்படுகிறது. தற்போது அறுவடைகள் மிகவும் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. அதனால் தற்போது காணப்படுகின்ற ஒரு சில  தளங்கள் போதுமானதாக இல்லை.

அத்துடன் நெல் மூடைகளை ஏற்றி இறக்குவதற்கும்  இலகுவாக இருப்பதால் இந்த வீதிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படுவதாகவும் விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 

இந்த கார்ப்பெட் வீதிகளும்  கொங்ரீட் வீதிகளும் இல்லா விட்டால் விவசாயிகள் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

 விவசாயிகளுக்குப் பொருத்தமான இடங்களில்  அதிகளவான நெல் மூடைகளைக் உலர்த்துவதற்கு எற்ற வகையில்  தளங்கள் அமைத்துத் தருவதற்கு உரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.