இன்று உலகளாவிய ரீதியில் பாலின சமத்துவத்தை வலியுறுத்தி  சர்வதேச மகளிர் தினம் 2020 அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது, இந்நிலையில் இலங்கையில் பாலியல் மற்றும் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறைகள் அதிகரித்துள்ளதாக சர்வதேச மன்னிப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

மனித உரிமைகளை உலகெங்கும் வலியுறுத்தவும் பாதுகாக்கவும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒர் இலாப நோக்கற்ற அமைப்பே சர்வதேச மன்னிப்பு சபை ஆகும். 

2020 ஆம் ஆண்டின் முதல் 15 நாட்களில் இலங்கையில் 142 கற்பழிப்பு வழக்குகளும், 42 கடுமையான பாலியல் துஷ்பிரயோக வழக்குகளும், 54 சிறுவர் துஷ்பிரயோக வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளதாக சர்வதேச மன்னிப்பு சபை குறிப்பிட்டுள்ளது.

கற்பழிப்பு வழக்குகளில் 78, கடுமையான பாலியல் வன்முறை வழக்குகளில் 21 மற்றும் சிறுவர் துஷ்பிரயோக வழக்குகளில் 34 விசாரணைகள் ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டதாக இலங்கை அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இருப்பினும், 2019 CEDAW மறுஆய்வுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அரசாங்க புள்ளிவிவரங்களின்படி, 2015 ஆம் ஆண்டில் 16 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த 379 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, ஆனால் 365 வழக்குகள் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் விசாரணைகளை முடிக்காமல் நிலுவையில் உள்ளன.

2016 ல், 350 கற்பழிப்பு வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, இவற்றுள் 337 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள அதேவேளை,  2017 ஆம் ஆண்டில் 294 கற்பழிப்பு வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாகவும், இதில் 281 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாகவும் சர்வதேச மன்னிப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

அத்துடன் இலங்கையில் மொத்த கற்பழிப்பு வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக உள்ளதாக தெரிவித்துள்ள குறித்த அமைப்பு பல வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படாமல் உள்ளன என குறிப்பிட்டுள்ளது. 

ஏராளமான வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட போதும் ஒரு சிறிய சதவீத வழக்குகள் மட்டுமே நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்கள் வரை செல்கின்றன என்று சர்வதேச மன்னிப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வுகாண்பதாக தொடர்ச்சியான அரசாங்கங்கள் பலமுறை உறுதியளித்த போதிலும், இலங்கையில் பாலியல் மற்றும் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறைகள்  அதிகமாக இருப்பதாக அம்னஸ்டி சர்வதேச மன்னிப்பு சபை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.