2020 ஆம் ஆண்டின் லீப் வருடத்தை முன்னிட்டு கூகுள் நிறுவனம் தனது முகப்பு பக்கத்தில் டூடுல் ஒன்றை வெளியிட்டு சிறப்பித்துள்ளது.

இன்றைய கூகுள் இணையதளத்தின் முகப்பு பக்கத்தில் ஒலிவியா ஹுய்னின் ஓவியம் டூடுலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பெப்ரவரி 29 ஆம் திகதி  ஒரு நெட்டாண்டு அல்லது லீப் வருடம் என அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒவ்வொரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நிகழ்கிறது. இதனை கொண்டாடும் விதமாக கூகுள் நிறுவனம் சிறப்புகூகுள் டூடுளை நகைச்சுவையான விளக்கப்படங்களுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

லீப் ஆண்டில் வரும் பிப்ரவரி 29 ஆம் திகதியை உலகம் முழுவதிலும் அரிதான நாளாக கருதப்படுகிறது. 

பூமியானது சூரியனை சுற்றிவர 365 நாட்களையும், 5 மணிநேரம், 49 நிமிடங்கள், 19 விநாடிகளை எடுத்துக்கொள்கிறது.

4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அது கணக்கிடப்பட்டு லீப் வருடமாக ஒரு வருடத்திற்கு 366 நாட்களாக கணக்கிடப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பெப்ரவரி 29 ஆம் திகதியான இன்றைய நாள் உலகம் முழுவதும் அரிய நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது.

2020 ஆம் ஆண்டு லீப் வருடத்திற்கு முன்னதாக 2016 ஆம் ஆண்டில்  நிகழ்ந்தது, அடுத்தது 2024 ஆம் ஆண்டில் நிகழும். கூகுள் 2016 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த நெட்டாண்டை துள்ளும் முயல்களைக் கொண்ட டூடுலுடன் கொண்டாடியமை குறிப்பிடத்தக்கது.