30/1,40/1 பிரேரணைகளின் இணை அனுசரணையிலிருந்து இலங்கை அரசாங்கம் விலகுவதாக அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன ஜெனிவா  பேர­வையில் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்தார்.

இலங்­கையின் சார்பில் ஜெனிவா  பேர­வையில் இன்று உரை­யாற்­ற­வுள்ள  அமைச்சர் தினேஷ்  இலங்­கை­யா­னது 2015ஆம் ஆண்டு ஜெனி­வாவில் நிறை­வேற்­றப்­பட்ட 30/1 என்ற  பிரே­ர­ணைக்­கான அனு­ச­ர­ணை­யி­லி­ருந்து வில­கிக்­கொள்­வ­தாக உத்­தி­யோ­க­பூர்­வ­மாக அறிவித்துள்ளார்.

ஐக்­கி­ய­நா­டுகள் மனித உரிமைகள் பேர­வையின்  43 ஆவது கூட்டத் தொடரில் இன்று ஜெனிவா நேரப்­படி காலை 10 மணிக்கு  உரை­யாற்­றும் போதே வெளி­வி­வ­கார அமைச்சர் தினேஷ் குண­வர்த்­தன உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்தார்.