ஒவ்­வொரு ஆத்­மாவும் மர­ணிப்­பது நிச்சயம். அம்­ம­ரணம் எக்­கோ­ணத்தில்  தழு­விக்­கொள்ளும் என்­பதை யாரும் அறியார். இருப்­பினும், போராட்­ட­மிக்க வாழ்க்கைப் பய­ணத்தை நகர்த்திச் செல்லும் ஒவ்­வொ­ரு­வரும் தங்­க­ளது மர­ண­மா­னது நல்­ல ­ச­கு­னத்தில் வரவேண்டும் என்ற அவா­வு­ட­னே­யுள்­ளனர்.

அவ்­வா­றான அவா­வோடு வாழும்­போது, மர­ண­மா­னது எதிர்­பார்க்­காத  விதத்­தில் கவ­லை­ய­ளிக்கும்  வகையில் வந்­த­டை­வது வேத­னை­ய­ளிக்கக்கூடி­யது. சம­கா­லத்தில் கொலை, தற்­கொலை, நீரில் மூழ்­குதல் என மனித உயிர்கள் மாண்­டு­கொண்­டி­ருக்கும் நிலையில் கோர விபத்­துகள் மூலம் உயிர்கள் பரி­தா­ப­க­ர­மாகக் காவு­கொள்­ளப்­ப­டுதை ஜீர­ணிக்க முடி­யாது. இப்­ப­ரி­தா­ப­கர மர­ணங்­க­ளுக்­கான பொறுப்­பா­ளிகள் யார் என்ற கேள்­விக்கு பலரும் பதில் சொல்ல வேண்­டி­யுள்­ளது.

இதில், சார­திகள் மற்­று­மன்றி, பய­ணி­களும் சட்­டத்தை அமுல்­ப­டுத்­து­கின்ற அதி­கா­ரி­களும் பொறுப்­பா­ளி­க­ளாவர். ஏனெனில், சட்­டத்தை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­கின்­ற­வர்­களின் இல­குத்­தன்­மையும் தாங்கள் பய­ணிக்கும் வாக­னத்தைச் செலுத்தும் சார­தி­களின் வாகனம் செலுத்தும் விதம் தொடர்பில் பய­ணி­களின் அக்­க­றை­யற்ற தன்­மையும் கார­ணங்­க­ளா­க­வுள்­ளன என்­பதைச் சுட்­டிக்­காட்ட வேண்டும்.

ஏனெனில், சார­திகள் வீதி ஒழுங்கு முறை மற்றும் சட்­டத்தை மதிக்­காது வாக­னத்தை வேக­மாகச் செலுத்­தி­னாலும் அவ்­வா­க­னத்தில் பய­ணிக்கும் பய­ணிகள் எவ்­வித எதிர்ப்­புக்­க­ளையும், அறி­வு­றுத்­தல்­க­ளையும் வழங்­காது மௌனித்­தி­ருப்­பதைக் காண முடி­கி­றது. பய­ணி­களின் இத்­த­கைய அக்­க­றை­யற்ற மன­ப்பாங்கும் வாக­னங்­களை வேக­மாகச் செலுத்­து­வ­தனால் ஏற்­ப­டு­கின்ற விபத்­து­க­ளுக்கு கார­ண­மாக அமை­கி­றது என்­ப­தையும் சுட்­டிக்­காட்ட வேண்டும்.

சொல்­வதைச் சொல்­லுங்கள் செய்­வதைச் செய்வோம் என்ற கோட்­பாட்டில் பலர் நடக்க முற்­ப­டு­வ­த­னால்தான் விளை­வு­களை விலை­கொ­டுத்து வாங்­கிக்­கொள்­கி­றார்கள். இவ்­வி­ளை­வு­க­ளுக்கு அவர்கள் மாத்­தி­ர­மின்றி பலரும் பலி­யாக்­கப்­ப­டு­கி­றார்கள்.  

குற்­றங்­க­ளையும் குற்றச்செயல்­க­ளையும் தடுப்­ப­தற்கும்  நோய்­க­ளையும் நோய்­களை ஏற்­ப­டுத்தும் ஏதுக்­களைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும், விபத்­துக்­க­ளையும், அவ்­வி­பத்­துக்­க­ளினால் ஏற்­படும் பாதிப்­புக்­களை தடுப்­ப­தற்­கும் கட்­டுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் எனப் பல்­வேறு சட்ட ஏற்­பா­டு­களும்,  திட்­டங்­களும் வகுக்­கப்­பட்டு நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டாலும் விழிப்­பு­ணர்வு செயற்­பா­டுகள் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்டு வந்­தாலும் அவை வெற்­றி­பெ­று­வது அல்­லது இலக்கை எட்­டு­வது என்­பது நமது இலங்­கையைப் பொறுத்­த­வரை முயல்­கொம்பு நிலையில் காணப்­ப­டு­வதை அவ­தா­னிக்க முடி­கி­றது.

குற்றச் செயல்­களும்  டெங்­கு­போன்ற நோய்­களும், வீதி விபத்­து­களும் தீர்ந்­த­பா­டில்லை. அதனால் ஆபத்­துக்­களும் உயிர் இறப்­புக்­களும் தொடர்ந்த வண்­ணம்தான் காணப்­ப­டு­கின்­றன. குறிப்­பாக விபத்­து­களைத் தடுப்­ப­தற்­கான சட்­டங்­களும்  விழிப்­பு­ணர்­வுத்­திட்­டங்­களும் அர­சாங்­கத்­தினால் முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­டு­கி­றது. ஆனால், அவை எதிர்­பார்க்கும் அள­வுக்கு வெற்­றி­ய­ளிக்­க­வில்லை. சட்­டங்­களும், விழிப்­பு­ணர்வு செயற்­றிட்­டங்­களும் சக்­தி­மிக்­க­தாக்­கப்­ப­ட­வில்லை  என்­பதை நாளாந்தம் இடம்­பெறும் வீதி விபத்­துகள் புடம்­போட்டு காட்­டு­கின்­றன.

வீதி விபத்­து­களைத் தடுப்­ப­தற்­கான சட்­டங்கள் கடு­மை­யாக்­கப்­பட்டு வீதிப் பாது­காப்பு தொடர்­பான தேசிய சபையின் வீதிச் சட்­டங்­களை மீறு­வோ­ருக்­கெ­தி­ரான தண்டத் தொகையும் அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்ள நிலையில் கடந்த சனிக்­கி­ழமை நாட்டின் பல்­வேறு பிர­தே­சங்­களில் இடம்­பெற்ற வெவ்­வேறு விபத்துச் சம்­ப­வங்­களில் மூன்று பேர் உயிர் இழந்­துள்­ள­துடன் குழந்தை உட்­பட 15 பேர் காய­ம­டைந்­துள்­ளனர்.

அத்­துடன் கடந்த ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை ஓமந்தைப் பிர­தே­சத்தில் இடம்­பெற்ற விபத்தில் நான்குபேர்  உயிர் இழந்­துள்­ள­துடன் 20 பேர் காய­மடைந்­துள்­ளனர். இவ்­வாறு பெறு­ம­தி­மிக்க மனித வளம் தினமும் இடம் பெறும் விபத்­து­க­ளினால்  பலி­யெ­டுக்­கப்­ப­டு­வது தடுக்­கப்­ப­டு­வதும் தவிர்க்­கப்­ப­டு­வதும் அவ­சி­ய­மாகும். பய­ணி­களைப் பாது­காக்க வேண்­டிய பொறுப்பைச் சுமந்த பொறுப்­பா­ளி­களின் பொறுப்பின் பலவீ­னத்­தி­னா­லேதான் வீதி விபத்­து­களின் அதி­க­ரிப்­புக்குக் கார­ணமா என வினவ வேண்­டி­யுள்­ளது.

எதிர்­கால கன­வுகள் பல­வற்­றுடன் நிகழ்­கா­லத்தை நகர்த்திச் செல்லும்  பாத­சா­ரி­க­ளும் வாக­னங்­களில் பய­ணிப்­போரும்,  வாகன சார­தி­களும் என பல­த­ரப்­பினர்  அன்­றாடம் இடம்­பெறும் வீதி விபத்­துக­ளுக்கு ஆளாகி   காயப்­ப­டு­வ­தையும், அங்க உறுப்­புக்­களை இழந்து அங்­க­வீ­ன­மா­கு­வ­தையும், மீளப்­பெற முடி­யாத இன்­னு­யிர்­க­ளையும்  இழப்­ப­தையும் தினமும் காணும் நிகழ்­வு­க­ளாக மாறி­விட்­டமை கவ­லையும்,வேத­னையும் தரக் கூடிய நிகழ்­வு­க­ளா­க­வுள்­ளன.

விபத்­து­களின்  விளை­வுகள்

விபத்து என்­பது விரும்­பத்­த­காத, தேவை­யற்ற, எதிர்­பா­ராத நிகழ்­வாகும். வீதி விபத்­துகள் வீதி­களில் வாக­னங்கள் வாக­னங்­க­ளுடன் மோது­வ­தாலும் வாக­னங்கள் மனி­தர்­க­ளுடன் மோது­வ­தாலும் ஏற்­ப­டு­கி­றது.

வீதி விபத்­து­களில் அதிகம் தொடர்­பு­பட்­டவை துவிச்­சக்­க­ர­வண்டி, மோட்­டார் சைக்கிள், முச்­சக்­க­ர­வண்டி, மோட்­டார் கார், வான், லொறி, பஸ்கள் அவற்­றுடன் பாத­சா­ரி­க­ளையும் குறிப்­பி­டலாம்.

இவ்­வாறு கடந்த காலங்­களில் இடம்­பெற்ற விபத்­துகள் தொடர்பான் புள்­ளி­வி­ப­ரங்­களின் பிர­காரம், 2018இல் 3,151 பேரும் 2019இல் 2,839பேரும் உயிர் இழந்­துள்­ளனர். அத்­துடன், 2018ஆம் ஆண்டில் நாளொன்­றுக்கு 9 பேர் விபத்­து­களில் சிக்கி உயிரிழந்­துள்­ள­துடன் 2019ஆம் ஆண்டில் நாளொன்­றுக்கு

8 பேர் உயிரிழந்­துள்­ள­தாக தக­வல்கள் சுட்­டிக்­காட்­டு­கின்­றன.

இத்­த­க­வல்­களின் பிர­காரம், எவ்­வித சட்­டங்கள் ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட்­டாலும் வீதி விபத்­துகள் ஏற்­ப­டு­வ­தையும் உயிர்கள் இழக்­கப்­ப­டு­வ­தையும் தவிர்க்க முடி­யா­துள்­ளமை குறித்து அதிக அக்­கறை செலுத்­தப்­ப­டு­வ­துடன் பொறுப்­பா­ளி­களும் கண்­ட­றி­யப்­ப­டு­வதும் அவர்­க­ளுக்­கான தண்­ட­னை­களும் கூர்­மை­யாக்­கப்­பட வேண்­டி­யது அவ­சி­ய­மாகும். தினமும் இடம்­பெறும் வீதி விபத்­து­க­ளி­னாலும் அதனால் ஏற்­படும் உயிர் இழப்­புக்கள், அங்­க­வீ­னங்கள் மற்றும் காயங்கள் என்­ப­வற்­றினால் பாரிய சமூக, பொரு­ளாதார இழப்பு ஏற்­ப­டு­கின்­றன.

மூன்று தசாப்த கால­மாக இடம்­பெற்ற யுத்­தத்­தினால் உயிர் இழந்­த­வர்­களை விடவும்  திடீர் விபத்­து­க­ளினால் பலி­யா­ன­வர்­களின் தொகை அதி­க­மெனத் தெரி­விக்­கப்­ப­டு­வ­துடன், வரு­டத்­திற்கு 37,000 பேர் வீதி விபத்­துக்­க­ளினால் பாதிக்­கப்­ப­டு­வ­தா­க­வும் குறிப்­பி­டப்­ப­டு­கி­றது.

இவ்­வாறு புள்­ளி­வி­ப­ரங்­களும் தர­வு­களும் வீதி விபத்­து­களின்  விளை­வு­களைக் குறிப்­பிட்­டாலும் இவ்­வி­பத்­து­க­ளுக்­கான கார­ணங்­களில் அதிக பங்­கா­ளி­க­ளாக இருப்­ப­வர்கள் சார­தி­க­ளாகும். நாட்டில் அதி­க­ரித்­துள்ள வீதி விபத்­து­க­ளுக்கு சார­தி­களின் பொறுப்­பற்ற நடத்தை, வீதி ஒழுங்கைப் பேணாமை, கவ­ன­யீனம்,  மது­போதை,  அவச­ர­மாக அதிக வேகத்­துடன் வாகனம் செலுத்­து­துதல் என்­பன பிர­தா­ன­மா­க­வுள்­ளன. அத்­துடன், பொது­வாக பொது­போக்­கு­வ­ரத்தில் நெடுந்­தூரப் போக்­கு­வ­ரத்துச் சேவையில் ஈடு­படும் அரச மற்றும் தனி­யார் வாகன சார­திகள் வாக­னங்களைச் செலுத்தும் விதம் தொடர்பில்  பய­ணிகள்  தமது பய­ணத்தின் பாது­காப்பு குறித்து  சார­தி­களை அறி­வு­றுத்­தாது வேகக் கட்­டுப்­பாட்டை குறைக்கச் சொல்­லாது மௌனி­க­ளாக இருப்­பதும் பிறி­தொரு கார­ண­மா­கவும் கருத வேண்­டி­யுள்­ளது.

ஒரு சில நெடுந்­தூரப் போக்­கு­வ­ரத்தில் ஈடு­படும் பஸ்­சா­ரதிகள் அவர்­க­ளுக்கு ஒத்­தாசை வழங்கும் நடத்­து­னர்கள் சின்­னத்­திரைப் படங்­களை காண்­பிப்­ப­த­னாலும் பாடல்ளை ஒலி­பரப்­பு­வ­த­னாலும் இசையின் இர­ச­னை­யிலும் சித்­திரக் காட்­சி­க­ளிலும் மனதைக் கொள்­ளை­கொ­டுக்கும் பய­ணிகள் தங்­க­ளது உயிர்­களை கொலைக்­க­ளத்­திற்கு இட்டுச் செல்­வ­தற்­காக அதிக வேகத்­துடன் வாகனம் செலுத்­தப்­ப­டு­வதை அவ­தா­னிப்­ப­தில்லை என்­ப­தும் பதி­வி­டப்­பட வேண்­டிய விட­ய­மாகும்.  

இவை தவிர, சார­தி­க­ளி­டையே காணப்­படும் வீதி ஒழுங்கு தொடர்­பான அறி­வின்மை, வீதியின் தன்மை, நிலை­மையை அறி­யாமை, கால­நி­லையின் தன்­மை­யினைத் தெரிந்து கொள்­ளாமை, வாக­னத்தின் சாதக, பாதக நிலையைக் கண்­டு­கொள்­ளாமை மற்றும் அவற்றைப் பரீட்­சிக்­காமை, மனித தவ­றுகள், மனப்­போ­ராட்டம் மற்றும் மன அழுத்­தத்­துடன் வாகனம் செலுத்­துதல், வீதியில் நடத்தல், வீதிப் புன­ர­மைப்பின் நிலையை தெரிந்துகொள்­ளாமை, திட்­ட­மிடப்­ப­டாத பிர­யா­ணத்தை மேற்­கொள்ளல், சார­திகள் குறைந்த ஆரோக்­கி­யத்­துடன் வாக­னத்தைச் செலுத்­துதல், வாகனம் செலுத்­து­வ­தற்­கான திறன் மற்றும் முறை­யான பயிற்­சி­யின்றி வாக­னத்தை ஓட்­டுதல், வாக­னத்தின் வலுவை பரி­சோ­திக்­காமை, பாது­காப்பு ஆச­னப்­பட்­டியை அணி­யாமை, வீதி  சமிக்ஞைகளை கவ­னத்­திற்­கொள்­ளாமை, பாத­சா­ரி­க­ளையும் குடி­மக்­க­ளையும் கவ­னத்­திற்­கொள்­ளாமை, வீதிச் சட்­டங்­களை மதிக்­காது வாக­னங்­களைச் செலுத்­துதல், தூரங்­களைக் கவ­னத்­திற்­கொள்­ளாமை, சட்ட நட­வ­டிக்­கை­களில் உள்ள வலுக்­கள், பாத­சா­ரிகள் வீதி ஒழுங்­கு­களை சரி­யாகப் பேணி வீதி­களில் செல்­லாமை போன்ற பல்­வேறு கார­ணங்­க­ளாலும் வீதி விபத்­துகள் நடந்­தே­று­கின்­றன.

விழிப்­பு­ணர்வும் பொறுப்­பு­ணர்வும்

சனத்­தொ­கையின் பெருக்­கத்­திற்­கேற்ப தேவை­களும் அதி­க­ரித்­துள்­ளன. குறிப்­பாக மனித வாழ்வில்  போக்­கு­வ­ரத்து  இன்­றி­ய­மை­யா­த­தொன்று. அப்­போக்­கு­வ­ரத்து இன்று அதிக முக்­கி­ய­மா­ன­தா­கவும் விரை­வா­ன­தா­கவும் மாறிக்­கொண்டு வரு­கி­றது. குறு­கிய நேரத்­துக்குள் குறித்த இடத்தை அடைந்­து­கொள்­வ­தற்­கான எத்­த­கைய மார்க்­கங்கள் இருக்­கி­றதோ அவற்­றையே இன்று ஒவ்­வொரு வாகன சார­தியும் வாகன உரி­மை­யா­ளர்­களும் விரும்­பு­கின்­றனர்.

கடந்த அர­சாங்கம் மேற்­கொண்ட அபி­விருத்­திப்­ப­ணி­களில் வீதி அபி­வி­ருத்தி முக்­கி­ய­மா­ன­தாகும். பல நீண்ட தூரப் பிர­தே­சங்­க­ளுக்­கான வீதிக் கட்­ட­மைப்­புக்கள் அபி­வி­ருத்தி செய்­யப்­பட்­டன. இவற்றில் தெற்கு அதி­வேக நெடுஞ்­சாலை மற்றும் கொழும்பு கட்­டு­நாயக்க அதிவேக நெடுஞ்­சாலை முக்­கி­ய­மா­ன­தாகும். இதனால் சாதா­ரண பாதை­க­ளி­னூ­டாக பய­ணிப்­ப­திலும் பார்க்க நேரச் சுருக்­கத்­துடன் வேக­மாகப் பய­ணிப்­ப­தையே பலர் விரும்­பு­வதைக் காண்­கின்றோம். இவ்­வாறு அவ­ச­ரத்தின் அவ­தா­ன­மின்­மை­யினால் இவ்­வீதி­க­ளி­னூ­டாக விபத்­துகள் இடம்­பெ­று­கின்­றன.

போக்­கு­வ­ரத்து தேவைகள் அதி­க­ரித்­ததன் கார­ண­மாக பாதை­களில் ஓடும் வாக­னங்­களின் எண்­ணிக்­கையும் அதி­க­ரித்­து­விட்­டன. முன்­னொரு காலத்தில் குறிப்­பாக கிரா­மங்­களில் மாட்டுவண்­டில்­களும் துவிச்­சக்­கர வண்­டி­க­ளுமே போக்­கு­வ­ரத்­துக்­கான வாக­னங்­க­ளாக வீடு­களில் இருந்­தன. ஆனால், இன்று ஒரு வீட்டில் 5 பேர்  இருந்தால் 5 மோட்டார் சைக்­கிள்கள் இருப்­பதைக் காணமுடி­கி­றது. கிரா­மங்­களில் இத்­த­கைய நிலை­யென்றால் நகர்ப்புறங்­களில் எவ்­வாறு இருக்கும் என்­பதைச்  சுட்­டிக்­காட்­ட­வேண்­டி­யதில்லை.

மோட்­டார் வாகனப் போக்­கு­வ­ரத்துத் திணைக்­க­ளத்தில். நாளாந்தம் ஏறக்­கு­றைய 2000க்கும் அதி­க­மான வாக­னங்கள் புதி­தாகப் பதிவு செய்­யப்­ப­டு­வ­தாகச் சுட்­டிக்­காட்­டப்­ப­டு­கி­றது.

இவ்­வாறு பதிவு செய்­யப்­படும் வாக­னங்­களின் எண்­ணிக்­கையின் அதி­க­ரிப்­பா­னது போக்­கு­வ­ரத்துத் தேவையின் அதி­க­ரிப்பைச் சுட்­டிக்­காட்­டு­கி­றது. ஆனால், போக்­கு­வ­ரத்து மற்றும் வீதி ஒழுங்கு நடை­மு­றைகள் தொடர்­பான விழிப்­பு­ணர்­வூட்டல் நட­வ­டிக்­கைகள் நகர மட்டம் முதல் கிராம மட்டம் வரை ஒழுங்­க­மைக்­கப்­பட்ட முறையில் அதி­க­ரிக்­கப்­பட்­டுள்­ளதா? அது­மாத்­தி­ர­மின்றி, சட்­டத்தை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­ப­வர்கள் அவற்றை சரி­யா­கவும் நீதி­யா­கவும் நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­கின்­ற­னரா என்­பது கேள்விக்குறி­யாகும்.

வீதி விபத்­து­களை ஏற்­ப­டுத்­து­கின்ற கண்­ட­றி­யப்­பட்­டுள்ள கார­ணங்கள் தொடர்­பாக அக்­கா­ர­ணங்­க­ளினால் ஏற்­படும் விபத்­து­களைத் தவிர்க்கும் பொருட்டும், சரி­யான முறையில் ஒழுங்­க­மைக்­கப்­பட்ட பொறி­மு­றை­யி­னூட­ான விழிப்­பு­ணர்­வூட்டல் நட­வ­டிக்­கைகள் கிராம மட்டம் முதல் நகர மட்டம் வரை  அதி­க­ரிக்­கப்­ப­டு­வது அவ­சி­ய­மா­க­வுள்­ளது.

ஒவ்­வொரு காரணம் தொடர்­பிலும் ஒழுங்­க­மைக்­கப்­பட்ட புரி­தல்­ மிக்­க­தான விழிப்­பு­ணர்­வூட்டல்  நட­வ­டிக்­கைகள்  கிராமப்புறங்­க­ளிலும் நகர்ப்புறங்­க­ளிலும் மேற்­கொள்­ளப்­ப­டு­வது காலத்தின் தேவை. அதன் முக்­கி­யத்­துவம் அதற்குப் பொறுப்­பா­ன­வர்­க­ளினால் உண­ரப்­படு­வதும் முக்­கி­ய­மாகும்.

இந்த வகையில், தற்­போது அதி­க­ரித்­துள்ள வீதி விபத்­து­களைத் தடுப்­ப­தற்­கான நட­வ­டிக்­கைகள் வீதி விபத்­துகள் அதி­க­ரித்­துள்ள அல்­லது அதி­க­ரிக்கும் காலத்தில் மாத்­தி­ர­மல்­லாது தொடர்ச்­சி­யாக அவை முன்­னெ­டுக்­கப்­பட வேண்டும். வீதி விபத்­து­களைத் தடுப்­ப­தற்­கான நட­வ­டிக்­கை­களும் விழிப்­பு­ணர்­வூட்டல் செயற்­பா­டு­களும் அதி­க­ரிக்­கப்­பட வேண்டும். அப்­போ­துதான் நாட்­டி­னதும் சமூ­கத்­தி­னதும் வளர்ச்­சிக்கு பெரிதும் உதவும் மனி­த­வ­ளத்தைப் பாது­காக்க முடியும்.

அந்­த­வ­கையில், வீதிப் போக்­கு­வ­ரத்துப் பாது­காப்பு தொடர்பில் வீதிப் போக்­கு­வ­ரத்துச் சட்­டத்­திற்குச் சகல வீதிப் பாவனையளர்களும் மதிப்பளிப்பதோடு, அவற்றைத் தவறாது பின்பற்றுவதோடு பயணங்களின் போது அவதானமும் கவனமும் அவசியமாகவுள்ளது. கவனமாகப் பயணங்களை மேற்கொள்ளாததனால்தான் கோர விபத்துகளைச் சந்திக்க நேரிடுகிறது.

வீதிப் பாதுகாப்பு தொடர்பில் சிறு பாலகர்கள், கனிஷ்ட, சிரேஷ்ட பாடசாலை மாணவர்கள், வளர்ந்தவர்கள் மற்றும் முதியோர் தொடர்ச்சியாக அறிவூட்டப்படுவது அவசியமாகும்.

சமூக பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும் வீதி விபத்துகளுக்கு பொறுப்பானவர்கள் சாரதிகள் மாத்திரமின்றி பயணிகளும் ஆவர் என்பதை மறுக்க முடியாது. அத்துடன் முறைதவறி வாகனத்தைச் செலுத்தும் சாரதிகள் மீது சட்டத்தை பிரயோகிப்பவர்கள் சட்டத்தைக் கூர்மைப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக இலகுபடுத்துவதும்  மற்றுமொரு காரணமெனவும் கூறலாம்.்  

சார­திகள் தவ­றான முறையில், பொறுப்­பற்ற விதத்தில் வேக­மா­கவும் கவ­ன­யீ­ன­மா­கவும் வாகனம் செலுத்­து­வதைத் தட்­டிக்­கேட்­காது சட்­டத்தின் முன் அவர்­களை நிறுத்த முயற்­சிக்காமை என்­பன தினமும் ஏற்­படும் இவ்­வா­றான கோர விபத்­து­களைத் தவிர்க்க முடி­யா­துள்­ளது.

இருப்­பினும், கவ­ன­மாகப் பய­ணிப்ப தற்­காக நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­கின்ற விழிப்­பு­ணர்வுத் திட்­டங்­களை பொது மக்கள் உட்­பட்ட வாகன உரி­மை­யா­ளர்கள், பொதுப் போக்­கு­வ­ரத்து வாக­னங்­களின் சாரா­திகள், நடத்­து­னர்கள் போன்றோர் தங்­க­ளது  பொறுப்­பு­களை பொறுப்­பு­டனும் முறை­யா­கவும் பின்­பற்­று­வ­த­னூ­டா­கவும்  சட்­டத்தைக் கூர்­மைப்­ப­டுத்­து­வதன் மூலமும், சட்­டத்தை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­கின்­ற­வர்கள் சட்­டத்தை இல­கு­ப­டுத்­தா­தி­ருப்­பதன் மூலமும் வீதி விபத்­து­களால் அப்­பாவி உயிர்கள் காவு­கொள்­ளப்­ப­டு­வ­தையும் அதனால் ஏற்­படும்  குடும்ப, சமூக, பொருளாதாரப் பாதிப்புகளையும் தவிர்த்துக்கொள்ள முடியும் என்பதே நிதர்சனமாகும்.

-எம்.எம்.ஏ.ஸமட்