ஐ.நா. மனித உரிமை ஆணைக்­கு­ழுவின் பிரே­ர­ணை­யி­லி­ருந்து வில­கு­வ­தற்கு அர­சாங்கம் எடுத்­துள்ள முடிவின் பார­தூர தன்மை தொடர்பில் எதிர்க்­கட்­சி­யான ஐக்­கிய தேசியக் கட்சி சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்­ளது. பாரா­ளு­மன்­றத்­திலும் அதற்கு வெளி­யிலும் இந்த விவ­காரம் தொடர்பில் ஐக்­கிய தேசியக் கட்­சியின் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னரும் முன்னாள் வெளிவிவ­கார அமைச்­ச­ரு­மான மங்­கள சம­ர­வீர கருத்து தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்றார். 

ஜெனிவா பிரே­ரணை தொடர்பில் அர­சாங்கம் எடுத்­தி­ருக்கும் தீர்­மானம் பார­தூ­ர­மா­னது. பொரு­ளா­தார ரீதியில் மோச­மான நிலை­மையை தோற்­று­வித்­துள்ள அர­சாங்கம் சர்­வ­தேச மட்­டத்தில் இலங்­கையை தனி­மைப்­ப­டுத்தும் நட­வ­டிக்­கை­களை மாத்­தி­ரமே முன்­னெ­டுத்­தி­ருக்­கின்­றது. இரா­ஜ­தந்­திர மட்­டத்தில் தீர்வு காணப்­ப­ட­வேண்­டிய விட­யத்தை இவர்­களே தங்­களின் சுய­நல அர­சியல் தேவை­க­ளுக்கு பயன்­ப­டுத்திக் கொண்­டார்கள். 2015ஆம் ஆண்டு ஐக்­கிய நாடுகள் மனித உரி­மைகள் பேர­வையில் இலங்­கையை நாம் காட்­டிக்­கொ­டுக்­க­வில்லை. மாறாக, முன்னாள் ஜனா­தி­பதி மஹிந்த ராஜபக் ஷவை மின்­சாரக் கதி­ரை­யி­லி­ருந்து காப்­பாற்­றினோம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் மங்­கள சம­ர­வீர தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்றார். 

யுத்தம் நிறை­வ­டைந்­ததைத் தொடர்ந்து அர­சாங்கம் ஜெனி­வாவில் வழங்­கிய வாக்­கு­று­தி­களை நிறை­வேற்­ற­வில்லை. குறைந்­த­பட்சம் எவ்­வி­த­மான முன்­னேற்­ற­க­ர­மான நட­வ­டிக்­கை­க­ளையும் முன்­னெ­டுக்­க­வு­மில்லை. இதன் கார­ண­மா­கவே நாட்டுத் தலை­வரும் இரா­ணுவ அதி­கா­ரி­களும் மின்­சாரக் கதி­ரைக்கு செல்­ல­வேண்­டிய நிலை தோற்றம் பெறும் என்ற கருத்து அப்­போது ஏற்­பட்­டி­ருந்­தது. சர்­வ­தேச பொறி­மு­றை­யி­லான விசா­ர­ணைகள் மேற்­கொள்­ளப்­பட வேண்டும் என்­பதே ஜெனி­வாவின் அழுத்­த­மான நிலைப்­பா­டாக இருந்­தது. இத­னால்தான் சர்­வ­தேச உறவை பலப்­ப­டுத்த வேண்­டிய தேவை ஏற்­பட்­ட­துடன் பிரே­ர­ணைக்கு அனு­ச­ரணை வழங்­க­வேண்­டிய நிலைமை ஏற்­பட்­டது என்றும் மங்­கள சம­ர­வீர எம்.பி. சுட்­டிக்­காட்­டி­யி­ருக்­கின்றார். 

இந்த விடயம் தொடர்பில் பாரா­ளு­மன்­றத்தில் எதிர்க்­கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரே­ம­தா­சவும் விளக்­க­ம­ளித்­துள்ளார். யுத்தம் முடிந்து ஐந்து நாட்­களில் ஐ.நா.வின் முன்னாள் செய­லாளர் நாயகம் பான் கீ மூனுடன் மேற்­கொண்ட கூட்டுப் பிர­க­ட­னத்தின் மூலம் உள்­நாட்டில் தீர்த்­துக்­கொள்ள முடி­யு­மா­க­வி­ருந்த பிரச்­சி­னையை சர்­வ­தே­ச­ம­ய­மாக்­கி­யவர் அன்­றைய அரச தலை­வ­ராவார். அத­னால்தான் சர்­வ­தேசம் எமது உள்­ளக விட­யங்­களில் தலை­யிட்டு வரு­கின்­றது. பான் கீ மூனு­ட­னான பிர­க­ட­னத்தில் சர்­வ­தேச மனித உரிமை மீறப்­பட்­டுள்­ளமை தொடர்­பாக அவர் சுட்­டிக்­காட்­டி­யி­ருந்தார். அந்த விடயம் தொடர்பில் அவ­தானம் செலுத்­து­வ­தாக அர­சாங்கம் ஏற்­றுக்­கொண்­டி­ருந்­தது. இத­னால்தான் எமது பிரச்­சினை சர்­வ­தே­ச­ம­யப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது.  அன்று தவறைச் செய்­து­விட்டு தற்­போது எங்­களை தேசத்­து­ரோ­கிகள் என தெரி­விக்­கின்­றனர். இதனை ஏற்­றுக்­கொள்ள முடி­யாது என்று எதிர்க்­கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரே­ம­தாச பாரா­ளு­மன்­றத்தில் தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்றார். 

நல்­லாட்சி அர­சாங்­க­மா­னது ஐ.நா. மனித உரிமைப் பேர­வையில் 30/1 பிரே­ர­ணைக்கு இணை அனு­ச­ரணை வழங்­கி­யதன் மூலம் வர­லாற்று தவறு இழைத்­து­விட்­டது. இத­னா­லேயே ஏனைய நாடுகள் எமது பாது­காப்புப் படைகள் மீது மனித உரிமை குற்­றச்­சாட்டை சுமத்தும் நிலை ஏற்­பட்­டது என்று பிர­தமர் மஹிந்த ராஜபக் ஷ உட்­பட அர­சாங்க அமைச்­சர்கள் குற்­றச்­சாட்­டு­களை சுமத்தி வரு­கின்­றனர். இந்த நிலை­யி­லேயே ஐக்­கிய தேசியக் கட்­சியின் பிர­தி­நி­திகள் தமது நிலைப்­பாட்டை தெரி­வித்­துள்­ள­துடன் அர­சாங்­கத்தின் முடிவின் பார­தூரத் தன்­மை­யையும் வெளிப்­ப­டுத்­தி­யி­ருக்­கின்­றனர். 

இறுதி யுத்­தத்­தின்­போது இடம்­பெற்ற மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் யுத்தக் குற்­றச்­சாட்­டுகள் தொடர்பில் உரிய விசா­ர­ணை­களை நடத்தி நீதி வழங்க முன்னாள் ஜனா­தி­பதி மஹிந்த ராஜபக் ஷ தலை­மை­யி­லான ஐக்­கிய மக்கள் சுதந்­திர முன்­னணி அர­சாங்கம் நட­வ­டிக்கை எடுத்­தி­ருக்­க­வில்லை. ஐ.நா. மனித உரிமைப் பேர­வையின் விசா­ர­ணைக்கும் ஒத்­து­ழைப்பு வழங்­கி­யி­ருக்­க­வில்லை. இந்­த ­நி­லையில் அர­சாங்­கத்­தின்­மீது சர்­வ­தேச அழுத்­தங்கள் பிர­யோ­கிக்­கப்­பட்டு வந்­தன. ஜி.எஸ்.பி. வரிச்­ச­லுகை இடை­நி­றுத்­தப்­பட்­டி­ருந்­தது. சர்­வ­தேச விசா­ர­ணையின் அவ­சியம் தொடர்ச்­சி­யாக வலி­யு­றுத்­தப்­பட்டு வந்­தது.

இத்­த­கைய அழுத்­தங்கள் கார­ண­மாக அன்­றைய அர­சாங்கம் பெரும் நெருக்­க­டி­க­ளுக்கு உள்­ளா­கி­யி­ருந்­தது. இவ்­வா­றான நிலை­யில்தான் 2015ஆம் ஆண்டு ஜன­வரி மாதம் நடை­பெற்ற ஜனா­தி­பதித் தேர்­தலில் நல்­லாட்சி அர­சாங்கம் பத­வி­யேற்­றது. சர்­வ­தேசத்தின் அழுத்­தங்­க­ளி­லி­ருந்து விடு­ப­டு­வ­தற்கு ஏற்­ற­வ­கையில் ஐ.நா. மனித உரிமைப் பேர­வை­யுடன் இணைந்து செயற்­பட அன்­றைய அர­சாங்கம் தீர்­மா­னித்­தி­ருந்­தது. இதன் கார­ண­மா­கவே 2015ஆம் ஆண்டு செப்­டெம்பர் மாதம் முதலாம் திகதி 30/1 பிரே­ர­ணைக்கு அர­சாங்கம் இணை அனு­ச­ரணை வழங்­கி­யி­ருந்­தது. 

சர்­வதேச நீதி­ப­தி­களை உள்­ள­டக்­கிய உள்­ளக விசா­ரணைப் பொறி­மு­றையின் கீழ் விசா­ர­ணைகள் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட வேண்டும் என்று இந்தப் பிரே­ரணை வலி­யு­றுத்­தி­யது. அன்­றைய வெளிவிவ­கார அமைச்சர் மங்­கள சம­ர­வீர இந்தப் பிரே­ர­ணைக்கு இணை அனு­ச­ரணை வழங்­கி­யி­ருந்­த­போ­திலும் சர்­வ­தேச நீதி­ப­தி­களை விசா­ர­ணையில் உள்­ள­டக்க முடி­யாது என்றும் உள்­ளக விசா­ரணைப் பொறி­மு­றை­யினை மட்­டுமே நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­வது குறித்து பரி­சீ­லிக்க முடியும் என்றும் அன்­றைய ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன அறி­வித்­தி­ருந்தார். 

இதனால் பிரே­ர­ணையில் குறிப்­பி­டப்­பட்­ட­வாறு பொறுப்­புக்­கூறல் தொடர்பில் உரிய வகையில் விசா­ர­ணைகள் நடை­பெற்­றி­ருக்­க­வில்லை. ஒரு­சில முன்­னேற்­ற­க­ர­மான விட­யங்கள் இடம்­பெற்­ற­னவே தவிர நல்­லாட்சி அர­சாங்­கமும் இணை அனு­ச­ரணை வழங்­கி­ய­தற்­கேற்ப செயற்­பட்­டி­ருக்­கவில்லை. ஆனாலும் கால அவ­கா­சத்தைப் பெற்று பொறுப்புக்கூறும் விட­யத்தில் இழுத்­த­டிப்­பையே அன்­றைய அர­சாங்கம் மேற்­கொண்டு வந்­தது. 

ஆனாலும் பிர­தமர் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்க தலை­மை­யி­லான அர­சாங்­க­மா­னது ஐ.நா. மனித உரிமைப் பேர­வை­யுடன் முற்­றாக பகைக்­காத தன்­மையை கொண்டு செயற்­பட்டு வந்­தது. ஆனால், தற்­போ­தைய அர­சாங்­க­மா­னது பிரே­ர­ணைக்­கான அனு­ச­ர­ணை­யி­லி­ருந்து முற்­றாக வில­கு­வ­தாக அறி­வித்­தி­ருக்­கின்­றது. மாற்று திட்­ட­மொன்­றினை எடுக்­காது இந்த விட­யத்தில் அர­சாங்கம் திடீர் முடிவு எடுத்­தமை நாட்­டுக்கு பாத­கத்தை ஏற்­ப­டுத்தும் செயற்­பா­டா­கவே அமை­யப்­போ­கின்­றது.

இந்த விடயம் தொடர்பில் தேசிய சமா­தானப் பேர­வையின் நிறை­வேற்றுப் பணிப்­பாளர் கலா­நிதி ஜெகான் பெரேரா வெளியிட்­டுள்ள அறிக்­கையில் அர­சாங்­க­மா­னது ஜெனிவா பிரே­ர­ணை­யி­லி­ரு­ந்து வெளி­யே­று­வ­தாக அறி­வித்­ததைத் தொடர்ந்து நாட்­டுக்கு பாத­க­மாக அமை­யக்­கூ­டிய மேலும் தடைகள் விதிக்­கப்­ப­டக்­கூ­டிய சாத்­தியம் ஏற்­பட்­டுள்­ளது. தேசிய நல்­லி­ணக்­கத்­தின்­மீது தொடர்ந்தும் பற்­று­றுதி கொண்­டி­ருப்­பதை வெளிக்­காட்­டக்­கூ­டி­யதாக மாற்றுப் பய­ணத்­திட்­ட­மொன்றை அர­சாங்கம் முன்­னெ­டுக்­க­வேண்­டி­யது இன்­றி­ய­மை­யா­த­தாகும் என்று அவர் தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்றார்.

ஜெனிவா பிரே­ர­ணை­யி­லி­ருந்து அர­சாங்கம் வில­கினால் அடுத்த கட்ட மாற்று நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்கு நாங்கள் தயா­ரா­கவே இருக்­கிறோம் என்று தமிழ் தேசியக் கூட்­ட­மைப்பின் பேச்­சா­ளரும் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­ன­ரு­மான எம்.ஏ. சுமந்­திரன் கருத்து தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்றார். இதே­போன்றே தமி­ழ­ரசுக் கட்­சியின் தலை­வரும் கூட்­ட­மைப்பின் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­ன­ரு­மான மாவை சேனா­தி­ராஜா பாரா­ளு­மன்­றத்தில் நேற்று முன்­தினம் உரை­யாற்­று­கையில், அர­சாங்­கத்தின் இந்தத் தீர்­மானம் தீர்­வுக்கு வழியை ஏற்­ப­டுத்தும் என்று தெரி­வித்­துள்ளார்.

47 நாடு­களால் ஏக­ம­ன­தாக நிறை­வேற்­றப்­பட்ட 30/1 பிரே­ர­ணை­யி­லி­ருந்து அர­சாங்கம் விலக எடுத்­தி­ருக்கும் தீர்­மா­னத்தால் சர்­வ­தே­சத்தை நாட்­டுக்குள் வலிந்து அழைக்கும் நிலை ஏற்­படும். அதன் மூலம் தமிழ் மக்­களின் இனப்­பி­ரச்­சி­னைக்­கான தீர்­வுக்கு வழி பிறக்க இட­மி­ருக்­கி­றது என்று மாவை சேனா­தி­ராஜா எம்.பி. சுட்­டிக்­காட்­டி­யி­ருக்­கின்றார். 

அரசாங்கத்தின் தீர்மானம் தொடர்பிலான பாதகத் தன்மை குறித்து பிரதான எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய தேசியக் கட்சி குறிப்பிட்டுள்ள நிலையில் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பானது அந்த விடயத்தை மாற்றுக் கண்ணோட்டத்துடன் அணுகியுள்ளதை அவதானிக்க முடிகின்றது.

தற்போது நாடு பொருளாதார ரீதியில் பெரும் பின்னடைவுகளை சந்தித்து வருகிறது. நாட்டில் இனங்களுக்கிடையே நல்லிணக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டு நிரந்தர சமாதானம் உருவாக்கப்பட்டால்தான் நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியும். இதனைவிடுத்து பிரதான அரசியல் கட்சிகள் தமது அரசியல் சுயநலன்களுக்காக தீர்மானங்களை எடுத்தால் நாடு பின்னோக்கிச் செல்வதை தவிர்க்க முடியாது. இன்றைய நிலையில் பொறுப்புக்கூறும் விடயத்திலிருந்து அரசாங்கம் பின்வாங்குவதானது பெரும் நெருக்கடிகளையே உருவாக்கும். அதனைத்தான் பிரதான எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தெரிவித்திருக்கின்றது.

எனவே எதிர்காலத்தில் நெருக்கடியை தவிர்க்கும் வகையில் அரசாங்கம் செயற்படவேண்டியது இன்றியமையாதது என்பதை சுட்டிக் காட்ட விரும்புகின்றோம். 


(22.02.2020 வீரகேசரி நாளிதழின் ஆசிரிய தலையங்கம் )