அரை சொகுசு பஸ் சேவை தொடர்பான தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை பயணிகள் போக்குவரத்து முகாமைத்துவ அமைச்சிடம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளது.

பஸ் சேவையை நிறுத்துவதற்கான முடிவு இருந்தபோதிலும், தற்போது சேவையில் உள்ள 400 அரை சொகுசு பஸ்கள் தொடர்பாக சில தரப்பினரின் கோரிக்கைகள் காரணமாக இந்த விடயம் இன்னும் ஆராயப்பட்டு வருவதாக போக்குவரத்து அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

அரை சொகுசு பஸ் சேவை நிரந்தரமாக நிறுத்தப்பட்டால் மாற்று வழிகள் குறித்த விவாதங்களைத் தொடர்ந்து பரிந்துரைகளை அட்டவணைப்படுத்தவும் தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு அறிவுறுத்தியுள்ளது.