நாளை இடம்பெறவுள்ள நாட்டின் 72 ஆவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஜனாதிபதியின் பொது மன்னிப்பின் கீழ் 512 கைதிகள் விடுவிக்கப்படவுள்ளனர்.

ஜனாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்ட அரசியலமைப்பின் 34 ஆவது பிரிவன்படியான அதிகாங்களின் கீழ் ஜனாதிபி பொது மன்னிப்பு வழங்கியுள்ளார் என  நீதி, மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்ட மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் நிமல் சிறிபாலா டி சில்வா இதனை தெரிவித்துள்ளார்.