யசந்த கோதாகொடவை உயர் நீதிமன்ற நீதியரசராக நியமிக்க அரசியல் அமைப்பு பேரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.