உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் 19 பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இரு உப பொலிஸ் மா அதிபர்கள், 9 பொலிஸ் அத்தியட்சகர்கள், 8 பிரதிப் பொலிஸ் அத்தியட்சர்கள் ஆகியோருக்கே இவ்வாறு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.