மரக்கறி விலைகளில் பெருமளவு வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாக தம்புளை பொருளதார மையத்தின் வர்த்தகர்கள் தொரிவித்துள்ளனர்.

வடக்கிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் மரக்கறி வகைகளின் பங்களிப்பே இதற்கு காரணம் எனவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.