இரண்டு இந்­திய வங்­கிகள் இலங்­கையில் செயற்­பா­டு­களை நிறுத்திக் கொள்­ள­வுள்­ளன. அக்சிஸ் வங்கி மற்றும் ஐசி­ஐ­சிஐ வங்கி ஆகி­ய­னவே இலங்­கையிலுள்ள தமது கிளை­களை மூட­வுள்­ளன.

இந்த இரண்டு வங்­கி­களும் தமது நிதி நட­வ­டிக்­கை­களை நிறுத்திக் கொள்­வ­தற்கு, இலங்கை மத்­திய வங்கி அனு­மதி அளித்­துள்­ளது. தாய் வங்­கி­க­ளிடம் இருந்து விடுக்­கப்­பட்ட வேண்­டு­கோளை அடுத்தே இந்த அனு­மதி வழங்­கப்­பட்­டது.

வங்­கி­களின் செயற்­பா­டு­களை முடித்துக் கொள்ளும் நட­வ­டிக்­கைகள் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட பின்னர், இந்த வங்­கி­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்ட அனு­ம­திகள் ரத்துச் செய்­யப்­படும். பொது­மக்­க­ளி­ட­மி­ருந்து வைப்­புத் ­தொ­கையை ஏற்­றுக்­கொள்­வது உட்­பட வங்கி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு இரண்டு வங்கிகளும் இனி அனுமதிக்கப்படாது.