எனது ஆட்சியின்போது நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்களும் வாகனங்களுடன் சந்தோஷமாக இருப்பதைக்காணவே விரும்பினேன் என முன்னாள் ஜனாதிபதியும் தற்போதைய பாராளுமன்ற அமைச்சருமான மகிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

பந்தேகமுவவில், முன்னாள் அமைச்சர் அமரசிரி தொடங்கொடவின் 7 ஆவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட மக்கள் சந்திப்பின்போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.