சீரற்ற காலநிலையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்ஷ விஜயமொன்றை மேற்கொண்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் இராஜாங்கனை பகுதிகளில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்கு அவர் குறித்த விஜயத்தை மேற்கொண்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.