விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள சுவிட்சர்லாந்து தூதரக பெண் அதிகாரி  மீண்டும் மனநல வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார்.