(செ.தேன்மொழி)

ஜப்பானிய வெளிவிவகார  அமைச்சர்  MOTEGI Toshimitsu மற்றும் துறைமுகங்கள், கப்பல்துறை மற்றும் வீதி, பெருந்தெருக்கள் அமைச்சர்  ஜோன்ஸ்டன் பர்னாந்து நேற்று வியாழக்கிழமை கொழும்பு துறைமுகத்திற்கு விஜயம் மேற்கொண்டார்கள்.

இவ்விஜயத்தின் பொழுது துறைமுக கட்டுப்பாட்டு கோபுரத்தை பார்வையிட்டமை விசேடம்சமாகும். இவ்விஜயத்தில் துறைமுக அதிகார சபையின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் கெப்டன் அத்துல ஹேவாவித்தாரன மற்றும் சபையின் உயர் அதிகாரிகளும் கலந்துக்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.