உயிரிழந்த ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் இரத்தினபுரி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சித் டி சொய்சாவின் மறைவினை தொடர்ந்து, வெற்றிடமாகியுள்ள அந்த இடத்துக்கு வருண லியனகே நியமிக்கப்படவுள்ளார்.

இதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியாகவுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.