(ஆர்.யசி)

சுவிஸ் தூதரக பெண் அதிகாரி கடத்தப்பட்டு அச்சுறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் விடயத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்த பொலிஸ் விசாரணைகள் முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளதாகவும் சம்பவம் குறித்த ஆரம்பத்தில் கூறிய காரணிகள் பொய் என்பது இப்பொது இறுதிக்கட்ட விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளதாகவும் வெளிவிவகார அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன கூறியுள்ளார்.

சர்வதேச தரப்பை பயன்படுத்தி இவ்வாறு அரசாங்கத்தையும் நாட்டினையும் குழப்ப முயற்சிக்கும் நபர்கள் குறித்து விரைவில் உண்மைகளை வெளிப்படுத்துவதாகவும் அவர் கூறினார்.