திருத்தப்பணிகள் காரணமாக இன்று காலை 8 மணி தொடக்கம் 16 மணிநேர நீர் விநியோகத் தடை அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்று வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

அத்தோடு பமுணுகம, நுகபே, உஸ்வெடகெயியாவ, போபிடிய, எலென் எகொட மற்றும் சேதவத்த ஆகிய பிரதேசங்களிலேயே மேற்படி நீர் விநியோகத் தடை அமுல்படுத்தப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.