மற்றுமொரு தடையை நீக்கியது அரசாங்கம்

By MD.Lucias

01 Jun, 2016 | 07:10 PM
image

முரண்பாடு மற்றும் அரசியல் காரணிகளால் நாட்டிலிருந்து கட்டாயத்தின் பேரில் வெளியேறிய இலங்கை பிரஜைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த கடவுச் சீட்டுக்கான தடையை அரசாங்கம் நீக்கியுள்ளது.

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right