வியா­ழக்­கி­ர­கத்தின் 79 சந்­தி­ரன்­களில் ஒன்­றான யூரோப்­பாவின் பனி­யா­லான மேற்­ப­ரப்பின் மேலாக இற­குகள் போன்ற வடி­வத்தில் நீராவி உள்­ள­தாக அமெ­ரிக்க நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் உறு­திப்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது.

அந்த சந்­தி­ரனின் மேற்­ப­ரப்­பி­லி­ருந்து வெளி ப்­பட்ட அகச் சிவப்பு  ஒளியின் அலை  நீள த்தை அடிப்­ப­டை­யாக வைத்தே இந்தக் கண்­டு­ ப­ிடிப்பு மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ளது.

அந்தச் சந்­தி­ரனில்  ஒரு செக்­க­னுக்கு 5,000 இறாத்­த­லுக்கு அதி­க­மான அளவு வீதம்  நீர்  வெளிப்­ப­டு­வது ஆய்வில் கண்­ட­றி­யப்­பட்­டுள்­ள­தா­கவும்  அது ஒலிம்பிக்  விளை­யாட்­டுகள் இடம்­பெறும் நீச்சல்  தடா­க­மொன்றை  ஒரு சில நிமி­டங்­களில் நிரப்பப் போது­மா­னது எனவும் நாசா ஆராய்ச்­சி­யா­ளர்கள் கூறு­கின்­றனர்.

பூமி­யி­லுள்ள சமுத்­தி­ரங்­களில் ஒன்றை விட வும் இரு மடங்கு பெரிய சமுத்­திரம் யூரோப்­பாவின் பனிப் பட­லத்­திற்கு கீழ் உள்­ள­தாக நாசா விஞ்­ஞா­னிகள் ஏற்­க­னவே வாதிட்டு வரு­கின்ற நிலையில் அவர்­க­ளது அந்தக் கோட்­பாட்டை மீள வலி­யு­றுத்தும் வகையில் மேற்­படி ஆராய்ச்சி முடி­வுகள் அமைந்­துள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.