சவூதி அரே­பிய தலை­நகர் றியாத்தில் நேற்று முன்­தினம் திங்­கட்­கி­ழமை  இடம்­பெற்ற நேரடி இசை நிகழ்ச்­சி­யொன்றின் போது  நப­ரொ­ருவர் நடத்­திய கத்திக் குத்தில் மூவர் காய­ம­டைந்­துள்­ளனர்.

கிங் அப்­துல்லா பூங்­காவில்  அமைக்­கப்­பட்­டி­ருந்த மேற்­படி  அரங்க  மேடையில்  ஏறிய  33 வய­தான யேம­னிய பிர­ஜை­யொ­ருவர் அங்கு இசை நிகழ்ச்சி நடத்திக் கொண்­டி­ருந்த  கலை­ஞர்கள் மீது கண்­மூ­டித்­த­ன­மாக கத்திக் குத்தை நடத்­தி­யுள்ளார்.

இந்த சம்­ப­வத்தில் இரு ஆண்­களும் பெண்­ணொ­ரு­வரும் காய­ம­டைந்­துள்­ள­தா­கவும் அவர்­க­ளது உயி­ருக்கு ஆபத்து இல்லை எனவும் பிராந்­திய அதி­கா­ரிகள் தெரி­விக்­கின்­றனர்.

இந்தத் தாக்­குதல் எதற்­காக நடத்­தப்­பட்­டது என்­பது அறி­யப்­ப­ட­வில்லை.

சவூதி அரே­பி­யாவில் இதற்கு முன்னர் இசை­நி­கழ்ச்சி உள்­ள­டங்­க­லான  பொழு­து­போக்கு நிகழ்ச்­சி­களை நடத்­து­வ­தற்கு விதிக்­கப்­பட்­டி­ருந்த கட்­டுப்­பா­டுகள் அந்­நாட்டு முடிக்­கு­ரிய இள­வ­ரசர் சல்­மானால் தளர்த்­தப்­பட்­டி­ருந்த  நிலையில் இந்த இசை நிகழ்ச்சி நடத்­தப்­பட்­டுள்­ளமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது. அந்­நாட்டு பொதுப் பொழு­து­போக்கு சபை­யா­னது  மேற்­படி துறைக்கு எதிர்வரும் ஒரு தசாப்த காலத்தில் 64 பில்லியன்  டொலர் முதலீட்டை  மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.