නැගෙනහිර මහ ඇමති සම්බන්ධයෙන් ත්‍රිවිධ හමුදාව දැඩි තීරණයක

கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் நஸீர் அஹமட்டிற்கு முப்படை தளங்களுக்குள் பிரவேசிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கடற்படை பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

திருகோணமலை - சாம்பூர் மகா வித்தியாலயத்தில் கடந்த 20 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற பரிசளிப்பு விழா ஒன்றில் கிழக்கு மாகாண சபை முதல்வர் நஷீர் அஹமட், கடற்படை அதிகாரியொருவரை “ இந்த இடத்தில் இருந்து அகன்று செல்லுமாறு ”  திட்டிய காணொளி இணையத்தளங்களில் வெளியானது.

இந்த சம்பவம் இடம்பெற்ற வேளையில் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஒஸ்டின் பெர்னாண்டோ மற்றும் அமெரிக்க தூதுவர் அடுல் கெசாப் ஆகியோர் பிரசன்னமாகியிருந்தனர்.

இதனையடுத்து, சம்பவம் தொடர்பிலான அறிக்கை பாதுகாப்புச் செயலாளருக்கு வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சருக்கு இந்த தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.