தென் பிரான்ஸில் லொறி­யொன் றில் மறைந்­தி­ருந்த நிலையில்  பய­ணம்­செய்த பாகிஸ்­தானைச் சேர்ந்த 31 சட்­ட­வி­ரோத குடி­யேற்­ற­வா­சிகள் மீட்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக பிரான்ஸ் அதி­கா­ரிகள் நேற்று முன்­தினம் சனிக்­கி­ழமை தெரி­வித்­துள்­ளனர்.

இத­னை­ய­டுத்­து­ அந்த லொறியின் சார­தி­யான பாகிஸ்­தா­னிய பிரஜை கைது­ செய்­யப்­பட்­டுள்ளார்.

இத்­தா­லிய எல்­லைக்கு அண்­மை­யிலுள்ள வீதியில்  மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட வழ­மை­யான பரி­சோ­தனை நட­வ­டிக்­கை­யொன்றின் போது குறிப்­ பிட்ட லொறியில் உயி­ரா­பத்­தான நிலையில்  அந்தக் குடி­யேற்­ற­வா­சி கள் மறைந்­தி­ருப்­பது கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­டது.

கடந்த மாதம் பிரித்­தா­னி­யாவில்  குளிர்­சா­தன லொறி­யொன்­றி­லி­ருந்து 39 சட்­ட­வி­ரோத குடி­யேற்­ற­வா­சிகள்  குளிரில் விறைத்து சட­லங்­க­ளாக மீட்­கப்­பட்­டி­ருந்த நிலையில் மேற்­படி குடி­யேற்­ற­வா­சி­களின் மீட்பு குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.  உயி­ரா­பத்து மிக்க பயணம் என் பதை நன்கு உணர்ந்தும்  சுபீட்­ச­மான எதிர்­கால வாழ்வை நாடி ஐரோப்­பிய நாடு­க­ளுக்கு அபா­ய­மிக்க பய­ணத்தை மேற்­கொள்ளும் முயற்­சிகள் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வருவ­தாக அதி­கா­ரிகள் தெரி­விக்­கின்­றனர்.

அந்தக் குடியேற்றவாசிகளில் இரு இளவயதினர் குடிவரவு செயற் கிரமங்களுக்கு அமைய இத்தாலிய அதிகாரிகளிடம் கையளிக்கப்பட் டுள்ளனர்.