(இ.ரா. செல்வராஜ்)

பொலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் 41 பேர் பிரதம பொலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர்களாகவும், 878 சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள், இன்ஸ்பெக்டர்களாகவும் இவ்வருட  ஜனவரி  மாதம் முதல்  அமுலுக்கு  வரும்  வகையில் பதவி  உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

5,824 பேருக்கு  பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின்  சிபாரிசின் பேரில் பொலிஸ் தலைமையகத்தால் பதவி  உயர்வு  வழங்கப்பட்டுள்ள  விபரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி 4,545  பொலிஸ்  கான்ஸ்டபிள்கள், சார்ஜன்களாகவும் 169  சார்ஜன்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டர்களாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

147 பெண்  பொலிஸ்  சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள்  பொலிஸ்  இன்ஸ்பெக்டர்களாகவும் 15 பெண் பொலிஸ் சார்ஜன்கள்  சப்  இன்ஸ்பெக்டர்களாகவும் பதவி  உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

இப்பதவியுயர்வுகள் சிரேஷ்ட தரத்திற்கு  அமையவே  பதவியுயர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ்  தலைமையகம்  தெரிவித்தது.