இலங்கையின் மனித உரிமை பணியாளர்கள் ஆர்வலர்கள் துன்புறுத்தலிற்கு உள்ளாவது குறித்து ஐக்கியநாடுகள் செயலாளர் நாயகம் அன்டோனியோ கட்டரஸ் கவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

மனித உரிமை பேரவைக்கு சமர்ப்பித்துள்ள புதிய அறிக்கையில் ஐக்கியநாடுகள் செயலாளர் நாயகம் இலங்கையில் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் செயற்பாட்டாளர்கள் துன்புறுத்தல்களை எதிர்கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார்.

மனித உரிமை பாதுகாவலர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் துன்புறுத்தலிற்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றனர் எனஐக்கியநாடுகள் மனித உரிமை  ஆணையாளர் அலுவலகலம் தெரிவித்துள்ளதாக ஐக்கியநாடுகள் செயலாளர் நாயகம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மனித உரிமை பேரவையின் அமர்வுகளில் கலந்து விட்டு இலங்கை திரும்பியவர்கள் அதிகாரிகளால் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர் அச்சுறுத்தல்களிற்கு உள்ளாகின்றனர் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மனித உரிமை பேரவையின் அமர்வுகள் மற்றும் பக்கநிகழ்வுகளின் போது பல குழுக்கள் மரணஅச்சுறுத்தலை விடுப்பதாகவும் அறிக்கைகள் கிடைத்துள்ளன என ஐநா செயலாளர் நாயகம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

2018 ஆகஸ்ட் 2  ம் திகதி விசேட அறிக்கையாளர்கள் காணாமல்போன தனது கணவரை தேடி கண்டுபிடிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள சந்தியா எக்னலிகொட இணையம் மூலமும் ஏனைய வழிகளிலும் அச்சுறுத்தப்படுவது குறித்து சுட்டிக்காட்டியிருந்தனர் என அவர் தெரிவி;த்துள்ளார்.

மனித உரிமை பேரவையின் அமர்வில் கலந்துகொண்டமைக்காக  சிவில் சமூக பிரதிநிதிகள் தாங்கள் கண்காணி;க்கப்படுவதாகவும் , தங்களிற்கு கொலைமிரட்டல்கள் உட்பட அச்சுறுத்தல்கள் விடுக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் என ஐ.நா செயலாளர் நாயகம் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.