பாராளுமன்றத்தை கலைக்க அரசாங்கம் ஆராய்கின்றதுடன் இன்று  பிற்பகல் 3 மணிக்கு ஜனாதிபதி தலைமையில் அவசர அமைச்சரவை கூட்டம் கூடுவதாக தெரிய வருகின்றது.

இன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு விசேட அமைச்சரவை கூட்டம் கூடுகின்றதாகவும் இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பாராளுமன்றத்தை கலைப்பது என்ற தீர்மானம் ஒன்றினை எடுக்க கலந்துரையாடப்படவுள்ளதாக அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது என எதிர்கட்சி உறுப்பினர் சந்திம வீரக்கொடி சபையில் தெரிவித்தார்.