ஒரு லீட்டர் ஒக்டேன் 92 ரக பெற்றோலின் விலையானது ஒரு ரூபாவினால் மாத்திரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சு மறு அறிவித்தல் விடுத்துள்ளது.

இன்றி நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் பெற்றோல் மற்றும் எரிபொருள் விலையை குறித்தது. அதன்படி 92 ரக பெற்றோலின் விலையை 2 ரூபாவினால் குறைத்ததாக அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது.

இந் நிலையிலேயே 92 ரக பெற்றோலின் விலையை ஒரு ரூபாவினால் மாத்திரம் குறைத்துள்ளதாக நிதியமைச்சு மறு அறிவிப்பு விடுத்துள்ளது.

அதன்படி ஒரு லீட்டரி 32 ரக ஒக்டேன் பெற்றோலின் புதிய விலை 137 ரூபாவாகும்.